ஒடிசா, ஆந்திரா மற்றும் சண்டிஹர் மாநிலங்களுக்கு புயல் மற்றும் கனமழை எச்சரிக்கை!-மத்திய நீர்வள ஆணையம் அறிவிப்பு.

Leave a Reply