வாடகைக்கு வீடு எடுத்து நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் அலுவலக ஆவணங்களை தயாரித்த 37 பினாமி வேலை ஆட்கள்!- லஞ்ச பணத்தில் சம்பளம் வழங்கிய அதிகாரி!-முதல் தகவல் அறிக்கையின் உண்மை நகல்.

Leave a Reply