டூரிஸ்ட் டேக்சி மற்றும் மேக்சி கேப் ஓட்டுநர்கள் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் மட்டும்தான் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும்!- தமிழக அரசு உத்தரவு.

td9543PDIPR-P.R.NO820-PressReleaseDepartm...Transport-STA-Tamil-Date06.12.2017

 -எஸ்.திவ்யா.

 

 

Updated: December 7, 2017 1:14 pm — 1:14 pm

Amazing offer for you…

Recent Posts

ullatchithagaval © 2014