டூரிஸ்ட் டேக்சி மற்றும் மேக்சி கேப் ஓட்டுநர்கள் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் மட்டும்தான் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும்!- தமிழக அரசு உத்தரவு.