8 மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கு பசுமை விருது: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கே. பழனிசாமி வழங்கினார்.