பாராளுமன்றத் தேர்தலில் என்னுடைய ஆதரவு எந்த கட்சிக்கும் கிடையாது: நடிகர் ரஜினி காந்த் எழுத்துப்பூர்வமான அறிவிப்பு.

Leave a Reply