ஜாபர் சேட் உள்பட 6 ஐ.பி.எஸ்.அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு.