தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கூட்டுறவு பணியாளர்கள் சங்கத்தில் கடன் வழங்குவதற்கு ஒட்டுநரிடம் லஞ்சம் கேட்ட, அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவைச் செயலாளர்!-முதல் தகவல் அறிக்கையின் உண்மை நகல்.

Leave a Reply