காவலர் நிறைவாழ்வு பயிற்சி துவக்க விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கே.பழனிசாமி ஆற்றிய உரை!-முழு விபரம்.