கட்டுமானத் தொழில் செய்யும் உரிமையாளரிடம் லஞ்சம் கேட்ட அலுவலர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்கு பதிவு!-உள்ளது உள்ளப்படி முதல் தகவல் அறிக்கையின் உண்மை நகல்.

Leave a Reply