“உள்ளாட்சித்தகவல்” ஊடகத்தின் சார்பில் குளித்தலையில் நடைபெற்ற  சிறப்பு பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியின் காணொளி தொகுப்பு!