170 உதவி காவல் ஆய்வாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு; 50 காவல் ஆய்வாளர்களுக்கு இடமாற்றம்!-தமிழக காவல்துறை இயக்குநர்(Director General of Police-DGP) உத்தரவு!-முழு விபரம்.

Leave a Reply