குரங்கணி காட்டுத்தீயில் சிக்கி உயிருக்கு போராடி வரும் இளம்பெண்கள்…! -குடி தண்ணீர் இல்லாமல் தவிக்கும் பரிதாபம்.

Leave a Reply